Zákaznický servis

+420 732 104 144

Elektrocentrály

označované také: motorgenerátor, záložní zdroj, generátor s benzínovým motorem či dieselagregát

Elektrocentrála je mobilní generátor elektrického proudu. Spaluje benzín či naftu. Výstupní napětí je 230V jednofázový či 400 Vtřífázový (jako vnormálním rozvodu). Připojenínabízí standardní zásuvku 230 Vskolíkem 16 A, nebo průmyslový tříkolík modrý 230 V vprovedení 16 nebo 32 A, a dále zásuvky na 400 V, červený pětikolík vprovedení 16 nebo 32 A.

Elektrocentrálu můžete postavit na každé místo, které přizpůsobíte normám odpovídajícím
konkrétnímu druhu. Jde především o zabránění úrazu elektrickým proudem, zabránění
průniku vody, předmětů a lidských prstů do elektrocentrály.
 
Výhodou elektrocentrál je vysoká mobilita, výkon generovaného proudu a kapacita nádrže,
která umožňuje plánovat nejen práci, ale i dodávky paliva spojené s provozem 24 hodin denně.
 

Jednofázové vs. třífázové elektrocentrály

Třífázové elektrocentrály jsou pětikolíkové a generují napětí 400 V. Tomu odpovídá i jejich
aplikace. Pohánějí těžké stroje ve stavebnictví, jeřáby, plazmové svářečky či třeba topidla s výkonem přes 5 kW. Nabízejí se dva typy elektrocentrál:
 • s jednoválcovým motorem, s výstupem do 16 ampér a s malým pětikolíkem;
 • s dvouválcovým motorem, se zásuvkami pětikolík 16 a 32 ampér.
Jednofázové elektrocentrály mají běžnou zásuvku, co máte doma – jsou tedy tříkolíkové.
Generují napětí 230 V. Využívají se všude tam, kde je třeba napájet běžné spotřebiče domácností či lehké pracovní nářadí, osvětlení a nenáročnou aparaturu se zástrčkou na 230 voltů.
 

Elektrocentrály podle stupně krytí IP23 a IP54


Norma IP23

Stupni krytí dle normy IP23 vyhovují všechny dodávané elektrocentrály. A to nejen na papíru jako u laciných čínských kopií, ale i ve skutečnosti. Norma IP23 se rovná zabránění vniknutí objektů
(12,5 mm x 12,5 mm) a zároveň ochraně proti vodní tříšti pod dným úhlem. Tou je míněna odolnost přístroje vůči vodě dopadající v úhlu 60°, pod tlakem 80 – 100 kN/m², rychlostí 10 litrů za minutu.
 
Fakticky norma IP23 pokrývá především vnikání lidských prstů a předmětů a odolnost vůči dešti. Při stupni krytí IP23 je třeba zajistit, aby elektrocentrála nestála ve vodě, což by se při dešti rovnalo vniknutí vody ze spodu, což krytí nepokrývá.

Norma IP54

Normě IP54 vyhovují speciální elektrocentrály určené do specifických prostor, které přímo vyžadují splnění normy IP54, a elektrocentrály určené pro integrovaný záchranný systém.
 
Stupeň krytí IP54 zajišťuje, že do elektrocentrály vnější vliv nepronikne při použití jakékoliv pomůcky a že je odolná vůči stříkající vodě ze všech úhlů.
 

Druhy elektrocentrál

1. Kufříkové benzínové
 • výkon do 2 kW
 • jsou lehké, kompaktně provedené, snadno přenosné
 • mají tichý provoz
 • využívané při turistice v karavanech, na lodích apod.
 • vhodné pro obsluhu malých elektrických zařízení
2. Rámové benzínové
 • výkon: 2 – 25 kVA
 • hmotnost 40 – 230 kg
 • často dovybavovány podvozkem pro manipulaci jedním pracovníkem
 • všestranně využitelné pro stavební práce i coby náhradní zdroj v hůře dostupných
 • oblastech při výpadku stálé elektrické sítě
 • možnost výběru startování
 • ruční startování
  • levnější, bez akumulátoru, bez dalších nákladů na akumulátor
  • nutno nastartovat manuálně stejně jako benzínovou sekačku
 • elektrické startování
  • komfortnější
  • snazší nastartování, zvláště u vyšších výkonových kategorií
  • vyšší hmotnost a cena
3. Rámové s protihlukovou izolací
 • výkon: 6 – 18 kVA
 • typicky stacionární
 • využívají se coby záložní zdroj u zařízení typu nemocnic, centrech agregujících velké
 • množství lidí, výtahových systémů aj.
 • zvuková izolace umožňuje jejich využití bez porušení hlukových norem
 • výkon: 20 – 85 kVA
 • vhodné pro zemědělská družstva, lesnictví a všechny organizace s odpovídající
 • technikou
 • hlavní výhodou je kardanové napojení a možnost využití vlastní mechanizace při pohonu elektrocentrály
 • dalšími výhodami jsou okamžitá připravenost a mobilita, minimální údržba
 • nezbytnou podmínkou je traktor s kardanem a odpovídajícím výkonem
5. Dieselové
 • výkon: 8 – 800 kW
 • vysoce odolné a spolehlivé generátory vhodné pro náročná nasazení
 • vhodné pro zařízení citlivá na kvalitu výstupního napětí typické umístění: doly, těžba apod... záloha průmyslových objektů

Jak vybrat elektrocentrálu podle výkonu?

Výběr výkonově odpovídající elektrocentrály zahrnuje tyto okolnosti:
 • příkon obsluhovaného zařízení (jejich rozběhový proud)
 • zpoměrování výkonu elektrocentrály
  • maximální životnosti elektrocentrály dosáhnete při 75 % výkonu, proto by se měl požadovaný příkon rovnat 75 % výkonu elektrocentrály;
 • požadované napětí a počet fází:
  • 230 nebo 400 V;
  • u 3fázových strojů počet ampérů:
   • 16 A (= menší 5kolík)
   • 32 A (= větší 5kolík)
 • rozdíl výpočtu výkonu pro elektrocentrálu 230V a 400 Voltů
  • 1fázové zařízení: 1 kVA = 1 kW
  • 3fázové zařízení: 1 kVA = 0,8 kW
 • regulace výstupního napětí
  • kapacitní regulace ( jednoduchá odolná levnější)
  • automatická AVR regulace (vhodná pro citlivé spotřebiče)

Volba nádrže elektrocentrály

Standardně se nádrž elektrocentrály volí na 4 – 5 hodin provozu při 75% zátěži. Není ovšem od věci vybavit elektrocentrálu nádrží větší, neboť tak se sníží nejen náklady s obstaráváním paliva, ale také riziko odmagnetování alternátoru, které je třeba opravit servisně, a tím pádem se rovná i riziku dalších nadstandardních nákladů.

Čím se liší levné elektrocentrály od těch kvalitních?

Odpověď na prostou otázku se pohybuje v oblasti finančních ztrát, škod na majetku a újmách
na lidském zdraví – tu nejhorší alternativu ani nezmiňujme.
 

Nekvalitní stroje

 • jsou rizikové – neplní ČSN a základní požadavky provozu, tím pádem poškozují poháněné stroje a spotřebiče. Hrozí rizikem požáru zejména čínské kopie
 • jsou nebezpečné – nesplňují ani normy BOZP. Nejen obsluha, ale i každý v dosahu je vystaven riziku poranění vysokým napětím
 • mají malou životnost – u všech částí jsou minimalizovány náklady na materiál a zpracování. Kriticky se to projevuje především u motoru, alternátoru a rámu elektrocentrály
 • mají nulový servis – vyrábějí se způsobem spotřebního zboží. Jakákoliv oprava je vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů nemožná. Mnohdy z těchtýž důvodů neservisují ani zavedené firmy. Fakticky se pak porucha rovná úplnému vyřazení elektrocentrály.

Kvalitní elektrocentrály

 • plní České normy a jsou testovány na splnění norem a výkonových požadavků při dlouhodobém a permanentním provozu a IP krytí.
 • nepředstavují riziko ztrát na majetku a lidském zdraví;
 • jsou robustní konstrukce a z komponent ověřených výrobců (Honda, Vanguard);
 • prvky krytí je chrání před vniknutím vody a cizích předmětů
 • mají pozáruční podporu ze strany výrobce a servisní sítě.

 

Veškerý obsah webových stránek technobedna.cz nesmí být zkopírován elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněn bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.