Zákaznický servis

+420 732 104 144

Reklamace a vrácení zboží

Výrobek, který jste zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nenakupovali jste na IČO), máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Svého práva můžete využít ve chvíli, kdy výrobek neodpovídá vašim představám nebo Vám nevyhovuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních, ale začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem - např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno na email: [email protected] nebo na adresu sídla firmy písemně viz kontakt na webu technobedna.cz. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Zboží nemusí být vráceno v originálním balení, jelikož obal není předmětem ani součástí kopě. Přesto má naše firma právo na náhradu reálných nákladů vynaložených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou posuzovány individuálně a započteny oproti částce za vrácené zboží. Reklamované zboží je potřeba zaslat na adresu sídla firmy ( v tom případě přiložit průvodní dopis který bude obsahovat email a telefon zákazníka pro budoucí komunikaci při vyřízení reklamace) nebo přivést na naše výdejní místa s potřebnými dokumenty (fakturou) viz kontakty na webu technobedna.cz. Při vrácení zboží osobně bude sepsán protokol o vrácení zboží, zákazník bude kontaktován emailem nebo telefonicky dle zadaných kontaktů při vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Reklamační oddělení posoudí stav reklamovaného zboží. Peníze za reklamované zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů.

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje. Pokud je zboží převzato bez výhrad a následně poškozeno, zničeno nebo jinak znehodnoceno nelze ho vrátit ani uplatnit reklamaci. Reklamace se vztahuje na vady výrobku vzniklé při výrobě.