Zákaznický servis

+420 732 104 144

Dodací podmínky

Informace o dopravách a způsobech řešení škod při dopravě.

Uzavření smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v eshopu www.technobedna.cz, popřípadě telefonické objednávky. Posláním nebo telefonickým potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s dodacími podmínkami, i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Ceny zboží

Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo odmítnout. Je-li kupujícím spotřebitel a nedohodnou-li se strany jinak, lze cenu měnit pouze se souhlasem kupujícího.

Dodání zboží

Zboží skladem dodání 1-3 pracovní dny pokud se telefonicky nedohodne jinak. Jestliže zboží skladem není, bývá dostupnost cca 1-3 týdny za tuto prodlevu je dle zboží bonus 3-9% dle druhu zboží.

U zboží upravovaného na přání zákazníka (zejména elektrocentrály) se dodací lhůty prodlužují o 5-20 pracovních dnů v závislosti na rozsahu prací.

Při dodání je kupující, povinen překontrolovat ihned za přítomnosti zástupce dopravce stav zásilky (počet balíků, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, výše uvedený postup taktéž doporučujeme a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která slouží jako záruční list.

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly osobního dokladu.

Doprava kamkoliv po ČR je účtována do hodnoty zboží 3000 Kč bez DPH ve výši 100 Kč bez DPH, případné dobírka ve výši 30kč bez DPH. Při ceně zboží nad 3000 bez DPH se dopravné neúčtuje.

Po telefonické dohodě lze dodat zboží v den objednání v Praze a okolí cca 100 km cena dopravy a čas dodání se řeší individuálně. Na tel: +420 732 104 144

Zápis o škodě

Příjemce zásilky při převzetí prohlédne zásilku, při zřejmých poškození případně zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, je třeba sepsat zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena dle informací zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem patrná, je příjemce povinen oznámit přepravní společnosti vznik škody bez odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody.